Switch to Standard Version Switch to Large Text Version Switch to High Contrast Version
Home > Foilseacháin > Fógraí
In English

irl - How to Pay Traffic Fines Over the Telephone

CÉN CHAOI A N-ÍOCTAR FÍNEÁLACHA AR AN TEILEAFÓN

Tá córas nua íocaíochta uathoibríoch ar an teileafón tugtha isteach ag na hÚdaráis Áitiúla i gCill Chainnigh (Comhairle Contae Chill Chainnigh agus Bardas Buirge Chill Chainnigh). Tá sé furasta feidhm a bhaint as an gcóras agus tá sé ar fáil 24 uaire in aghaidh an lae, 7 lá in aghaidh na seachtaine.

CÉN CHAOI A N-ÍOCTAR FÍNEÁLACHA TRÁCHTA AR AN TEILEAFÓN

1) Cuir glaoch ar 056 7794440
2) Tabhair aird ar na leideanna a iarrfaidh ort uimhir na fíneála agus sonraí maidir le carta creidmheasa/léasair
3) Nuair a bheidh an beart déanta tabharfar uimhir dearbhú íocaíochta duit. Ba chóir duit an uimhir sin a thabhairt do d'aire lena taifeadadh
Is féidir leat íoc le carta creidmheasa nó le carta léasair; bíodh do shonraí agat ag am íocaíochta.
Tá slándáil maidir le cártaí creidmheasa agus léasair thar bheith tábhachtach má íoctar as muirir sheirbhíse ar líne. Aithníonn Údaráis Áitiúla Chill Chainnigh sin agus baintear úsáid as na teicneolaíochtaí is nua-aimseartha d'fhonn an custaiméir a chur ar a s(h)uaimhneas.

Opening Hours

Public Counter
9am-1pm and 2pm-4pm
Monday to Friday
Closed Lunch Time 1pm-2pm

Rate this page

How would you rate the following page content from 1 - 5?
Print Bookmark

Kilkenny Borough Council, City Hall, High Street, Kilkenny.
Tel: +353 (0) 56 7794500 | Fax: +353 (0) 56 7794509 | Email: info@kilkennycity.ie
irl - Feedback | irl - Privacy | irl - My Kilkenny