Switch to Standard Version Switch to Large Text Version Switch to High Contrast Version
Home > Seirbhísí > Bóithre
In English

irl - Kilkenny Borough Council Roads

Leathanach Baile Bóithre, Bardas Buirge Chill Chainnigh

Fáilte chuig an Leathanach Baile Bóithre de Bhardas Buirge Chill Chainnigh.

Tá Bardas Buirge Chill Chainnigh freagrach as obair chothabhála ar bhóithre, as cóiriú, as sábháilteacht bhóithre, as tionscadail bhóthair áitiúil agus as soilse bóthair ar gach bóthar áitiúil taobh istigh de Theorainn na Buirge.

Tá Comhairle Contae Chill Chainnigh freagrach as bóithre Náisiúnta agus Réigiúnacha laistigh den Teorainn.

Tá sonraí teagmhála na foirne atá freagrach as bóithre sa chuid seo. Tig leat teacht ar fhoirmeacha iarratais le haghaidh ceadanna a bhaineann le bóithre.


Scéim Oibreacha Bóthair ag Cearnóg na Mainistreach, Cill Chainnigh

Ríomhphost Bóithre

Rannóg Bóithre - Naisc

 

Opening Hours

Public Counter
9am-1pm and 2pm-4pm
Monday to Friday
Closed Lunch Time 1pm-2pm

Rate this page

How would you rate the following page content from 1 - 5?
Print Bookmark

Kilkenny Borough Council, City Hall, High Street, Kilkenny.
Tel: +353 (0) 56 7794500 | Fax: +353 (0) 56 7794509 | Email: info@kilkennycity.ie
irl - Feedback | irl - Privacy | irl - My Kilkenny