Switch to Standard Version Switch to Large Text Version Switch to High Contrast Version
Home > Seirbhísí > Pleanáil
In English

Leathanach Baile Pleanála Bhardas Buirge Chill Chainnigh

Leathanach Baile Pleanála Bhardas Buirge Chill Chainnigh


Fáilte chuig Rannóg Phleanála Bhardas Buirge Chill Chainnigh
Is iad na haidhmeanna atá againn:

Pleanáil chuí agus forbairt inbhuanaithe a chur ar fáil i mBardas Buirge Chill Chainnigh ar mhaithe leis an leas coitianta.
Rannpháirtíocht poiblí sa phróiseas pleanála a chur chun fónaimh.
- Is fúinn atá sé réimse leathan de shainchúraimí a bhaineann le pleanáil agus le forbairt a bhainistiú lena n-áirítear (ach nach bhfuil teoranta do):
- Ullmhúchán Straitéise Tithíochta
- Treoirlínte dearaidh maidir le tithíocht agus le héadain siopaí
Teastóidh Microsoft Word uait chun breathnú ar an bPacáiste Iarratas Pleanála; mura bhfuil Microsoft Word agat is féidir léitheoir Word a íosluchtáil saor in aisce ó Microsoft anseo.

Is féidir leat ar leathanach Pacáiste Iarratas Pleanála den suomh idirlín Foirmeacha agus Doiciméid Pleanála a íoschóipeáil

Táimid geallta iarratais phleanála ar líne a thairgeadh faoi cheann 2006.
Má tá tada le fiosrú agat chuir ríomhphost chuig Phleanáil.
Le haghaidh breis eolais ar Phleanáil tabhair cuairt ar shuíomh idirlín an Rialtais
www.irlgov.ie

Opening Hours

Public Counter
9am-1pm and 2pm-4pm
Monday to Friday
Closed Lunch Time 1pm-2pm

Rate this page

How would you rate the following page content from 1 - 5?
Print Bookmark

Kilkenny Borough Council, City Hall, High Street, Kilkenny.
Tel: +353 (0) 56 7794500 | Fax: +353 (0) 56 7794509 | Email: info@kilkennycity.ie
irl - Feedback | irl - Privacy | irl - My Kilkenny