Switch to Standard Version Switch to Large Text Version Switch to High Contrast Version
Home > Seirbhísí > Seirbhísí Sláintíochta
In English

irl - Sanitary Services

Leathanach Baile Seirbhísí Sláintíochta Bhardas Buirge Chill Chainnigh

Fáilte chuig Leathanach Baile na Seirbhísí Sláintíochta

Uisce:

Bíonn oibriúcháin Bhardas Buirge Chill Chainnigh ag Baile Rád Thuaidh agus oibriúcháin Comhairle Contae Chill Chainnigh ag Coill an Treoigh ag obair as lámh a chéile chun uisce a sholáthar laistigh de Theorainn na Buirge. Is ar Bhardas Buirge Chill Chainnigh atá an fhreagracht uisce a dháileadh laistigh den Bhuirg.

Séarachas:

Bailítear séarachas ar fud na Buirge i líonra píopaí a gcuireann an Bardas Buirge ar fáil agus a ndéanann an Bardas Buirge obair chothabhála orthu. Caidéaltar go dtí Planda Cóireáil eisiltigh in Inse an Phuirséalaigh ansin é, áit a ndéantar cóireáil air. Níl a phlanda cóireála eisiltigh féin ag Bardas Buirge Chill Chainnigh.

Bailiúchán Bruscair:

Cuireann Bardas Buirge Chill Chainnigh seirbhís bhailiúchán bruscar teaghlaigh ar fáil ar fud na Buirge. Faightear réidh leis an dramhaíl a bhailítear i suíomh líonta talún na Comhairle Contae ag Dún Mór.

Ó thaobh dramhaíl teaghlaigh de ba é €400 an muirear in aghaidh an teaghlaigh i 2003 agus cheadaigh sin do gach teaghlach fáil réidh le trí mhála dramhaíola in aghaidh na seachtaine.

I gcomhlachas le Comhairle Contae Chill Chainnigh oibríonn agus déanann Bardas Buirge Chill Chainnigh obair chothabhála ar roinnt "bring centres", a fhreastalaíonn d'athchúrsáil ar fud na cathrach.
Cuireann Bardas Buirge Chill Chainnigh clár leathan glanta sráide ar fáil freisin do bhóithre uile taobh istigh den chathair.


1. Seirbhísí Sláintíochta

Opening Hours

Public Counter
9am-1pm and 2pm-4pm
Monday to Friday
Closed Lunch Time 1pm-2pm

Rate this page

How would you rate the following page content from 1 - 5?
Print Bookmark

Kilkenny Borough Council, City Hall, High Street, Kilkenny.
Tel: +353 (0) 56 7794500 | Fax: +353 (0) 56 7794509 | Email: info@kilkennycity.ie
irl - Feedback | irl - Privacy | irl - My Kilkenny