Switch to Standard Version Switch to Large Text Version Switch to High Contrast Version
Home > Seirbhísí > Linn snámha
In English

Linn Snámha

Bardas Buirge Chill Chainnigh, Linn Snámha James Stephens

LINN SNÁMHA JAMES STEPHENS
Áirítear an snámh ar an iomad spórt is féidir le gach duine is cuma faoina n-inniúlacht páirt a ghlacadh iontu. Cé is moite den siúlóid is sa snámh is mó a bhíonn pobal Chill Chainnigh rannpháirteach. Cuireann Bardas Buirge Chill Chainnigh saoráid íoc de réir snámha ag Linn Snámha James Stephens atá lonnaithe i bhfoshráid le Sráid Mhichíl i lár na Cathrach. De bharr an pholasaí chuimsithigh atá i bhfeidhm aici tá an linn ar fáil do chách agus is iomaí grúpaí pobail agus scoileanna áitiúla a bhaineann úsáid aisti. Is linn snámha baile í freisin ag Club Snámha Chill Chainnigh faoi mhór rath.

Tá Linn Snámha James Stephens oscailte ar bhonn laethúil. Bíonn Seisiúin Phoiblí ar fáil de réir an Tráthchláir thíos.
Uaireanta Poiblí

MAIDIN IARNÓIN OÍCHE
Dé Luan7.40 – 9.00am  (L)
11.00 – 11.40am
  
Dé Máirt7.40 – 9.00am (L) 7.00 – 8.00pm
8.00 – 9.40pm
Dé Céadaoin7.40 – 8.40am (L)
11.00 –11.40am(L)
 7.00 – 8.00pm
8.00 – 9.40pm
Dé Déardaoin7.40 – 9.00am (L)3.00-4.40pm7.00 – 8.00pm
8.00 – 9.40pm
Dé hAoine7.40 – 9.00am (L)
11.00 – 11.40am
 7.30 – 8.00pm
8.00 – 9.40pm
Dé Sathairn 2.00 – 2.40pm
3.00 – 4.40pm
7.00 – 8.00pm
8.00 – 8.40pm
Dé Domhnaigh10.00- 12.40pm 2.00 – 2.40pm
3.00 – 4.40pm
7.00 – 8.00pm
8.00 – 8.40pm
Children finished at 8pm


 

 

Early Bird - Lánaí amháin: 7.40 - 8.40 r.n. Luan go hAoine
F: Faid amháin a bheidh i gceist sa Seisiún 11.00 - 11.40 ar an gCéadaoin
T: Thar aon dream eile is do theaghlaigh atá an seisiún seo maidin Domhnaigh
Beidh fáilte roimh pháistí ag na seisiúin istoíche suas go dtí 8.00 i.n.; ina dhiaidh sin is do Dhaoine Fásta Amháin an seisiún seo.
Praghsanna:
Daoine Fásta €3.80
Páiste €1.80
Ticéid Teaghlaigh €9.00
Lámhaltas €1.80
Beidh ranganna snámha ar fáil do Dhaoine Fásta agus do Pháistí i rith na bliana.
Le haghaidh tuilleadh eolais déan teagmháil le do thoil le:
Pat Boyd
Bainisteoir na Linne Snámha
(056)7721380

AR CHÍOS DON PHRÍOBHÁIDEACH
Tá an linn snámha ar fáil ar chíos don phríobháideach i rith na bliana.
Déan teagmháil, le do thoil le Pat Boyd, Bainisteoir na Linne Snámha, sonraí ag (056) 7794544.
PRAGHSANNA REATHA CHUN AN LINN A FHRUILIÚ (EURO)

Fruiliú na Linne roimh 5 i.n. (in aghaidh na huaire) 60.00
Fruiliú na Linne tar éis 5 i.n. (in aghaidh na huaire) 75.00
Táillí an Teagascóra (in aghaidh na huaire) 15.00
Ranganna Snámha do Pháistí (10) 38.00
Ranganna Snámha do Dhaoine Fásta (10) 50.00
Táille Isteach do Dhuine Fásta 3.80
Táille Isteach do Pháiste 1.80
Ticéad Isteach do Theaghlach 9.00
Árachas 60.00

Rannóg Linn Snámha - Naisc
1. Linn Snámha
2. Nuacht Linn Snámha
F24 Traffic Homepage.doc

 

Opening Hours

Public Counter
9am-1pm and 2pm-4pm
Monday to Friday
Closed Lunch Time 1pm-2pm

Rate this page

How would you rate the following page content from 1 - 5?
Print Bookmark

Kilkenny Borough Council, City Hall, High Street, Kilkenny.
Tel: +353 (0) 56 7794500 | Fax: +353 (0) 56 7794509 | Email: info@kilkennycity.ie
irl - Feedback | irl - Privacy | irl - My Kilkenny