Switch to Standard Version Switch to Large Text Version Switch to High Contrast Version
Home > Seirbhísí > Tithíocht
In English

Roinn Tithíochta

Roinn Tithíochta, Bardas Buirge Chill Chainnigh

Is é an aidhm atá ag Roinn Tithíochta Chomhairle Contae Chill Chainnigh:
É a chur ar chumas gach teaghlaigh i gContae Chill Chainnigh teaghais ar chaighdeán maith a fháil atá oiriúnach dá riachtanais, atá suite i dtimpeallacht mhaith agus chomh fada agus is féidir tionacht uirthi de réir rogha an teaghlaigh.
Tá réimse iomlán na seirbhísí a chuirtear ar fáil liostáilte ar an suíomh idirlín seo. Ná bíodh drogall ar an té atá breis chabhrach uaidh/uaithi dul i dteagmháil linn.
Ríomhphost - Tithíocht

Scéim tithíochta údaráis áitiúil ag Cearnóg Francis MacManus, Sráid Mhichíl, Cill Chainnigh

Rannóg Tithíochta - Naisc

1. Tithíocht
2. Eolas faoi Sheirbhísí Tithíochta
3. Rannóg Tithíochta - Sonraí Teagmhála
4. Eolas faoi Iasachtaí Tithíochta
5. Straitéis Tithíochta Chill Chainnigh
6. Bailitheoirí Cánach

Opening Hours

Public Counter
9am-1pm and 2pm-4pm
Monday to Friday
Closed Lunch Time 1pm-2pm

Rate this page

How would you rate the following page content from 1 - 5?
Print Bookmark

Kilkenny Borough Council, City Hall, High Street, Kilkenny.
Tel: +353 (0) 56 7794500 | Fax: +353 (0) 56 7794509 | Email: info@kilkennycity.ie
irl - Feedback | irl - Privacy | irl - My Kilkenny